Fidget Spinner opanowuje Polskę. W Warszawie ciężko znaleźć chociaż jedną sztukę!

Najwięk­sze sklepy z zabawka­mi wyprzedały już wszys­tkie Fid­get Spin­nery. W mniejszym, na Pradze Północ właś­ci­ciel­ka powiedzi­ała nam, że od dwóch tygod­ni nie sprzedała niczego innego i zostały jej już tylko dwie ostat­nie sztu­ki. Czym jest Fid­get Spin­ner?

Po raz pier­wszy zetknęliśmy się z gadżetem pod­czas dni dziec­ka w Policji Rzecznej. Wszys­tkie dzieci­a­ki sza­lały na ich punkcie, zaczęliśmy się więc intere­sować tem­atem.
Fid­get Spin­ner to, najproś­ciej mówiąc, zabawka odstre­sowu­ją­ca. Trzy­ma­jąc ją w dwóch pal­cach wpraw­iamy go w ruch obro­towy trzec­im. Dzię­ki łożyskom gadżet krę­ci się dość dłu­go. W ofer­cie są prz­eróżne zabaw­ki od plas­tikowych, przez drew­ni­anych aż po met­alowe.

Kon­sutruk­torzy mówią, ze podob­no poma­ga ona skupić się, opanować stres, a nawet jest pomoc­na w ter­apii ADHD. nie ma oczy­wiś­cie na to żad­nych dowodów naukowych.

Cena waha się od kilku zło­tych za plas­tik po kilka­naś­cie i kilka­dziesiąt za drew­ni­ane i met­alowe. Żeby kupić zabawkę w sklepie w Warsza­w­ie trze­ba się nachodz­ić. Najproś­ciej jest więc zamówić ją przez inter­net, ale najpierw sprawdz­ić skąd pochodzi. Może się bowiem okazać, że na gadżet poczekamy nawet kil­ka tygod­ni.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.