Najnowsze

Zaginęła babcia naszej Czytelniczki! Dziadek spuścił ja z oczu, a ona się oddaliła

Nasz Czytel­nicz­ka prosi o pomoc w odnalezie­niu swo­jej bab­ci. Ma ona prob­le­my z pamię­cią i może nie wiedzieć, co się z nią dzieje i gdzie się zna­j­du­je. Jeżeli ktokol­wiek ją widzi­ał, bard­zo prosimy o pomoc i kon­takt z najbliższą jed­nos­tką policji! Poniżej zamieszcza­my zdję­cie i infor­ma­c­je od Pani Klaudii.

Czytaj dalej

Wspólnie pomogliśmy 14-latce z dzieckiem! Dziękujemy z całego serca wszystkim Czytelnikom!

Wczo­raj pisal­iśmy o 14-latce, która nie ze swo­jej winy zaszła w ciążę i zde­cy­dowała się urodz­ić i wychować dziecko. Wielu Czytel­ników poruszyła ta his­to­ria, zor­ga­ni­zowali się i postanow­ili pomóc! Chwi­lo akc­ja zosta­je wstrzy­mana, gdyż trze­ba znaleźć miejsce dla tak wielu rzeczy i dostar­czyć je do domu dziec­ka. Z całego ser­ca Wam dzięku­je­my!

Czytaj dalej

Tylko dzisiaj kilkaset biletów do Muzeum Warszawy za darmo! Koncert, animacje i moc atrakcji!

Właśnie zakończył się prowad­zony nieprz­er­wanie od 2014 remont Muzeum Warsza­wy. Pro­jekt odNowa obe­j­mował mod­ern­iza­cję, kon­serwację i dig­i­tal­iza­cję obiek­tów i 11 zabytkowych kamienic muzeum, a także real­iza­cję nowej wys­tawy „Rzeczy warsza­wskie”. Jego zwieńcze­niem jest otwar­cie siedz­i­by głównej już 26–28 maja 2017 roku pod­czas dwud­niowego, otwartego wydarzenia na Rynku Starego Mias­ta. Na ten week­end przy­go­towano wiele atrakcji m.in.: pro­jekc­je i pokazy […]

Czytaj dalej

Zamknięte dwie stacje metra, zawieszone tramwaje, utrudnienia autobusowe. „Groźba wybuchu” niedaleko stacji Rondo ONZ

Pomiędzy stac­ja­mi Ron­do ONZ, a Ron­do Daszyńskiego, pod­czas prac nad budową Men­ni­ca Tow­er na rogu Żelaznej i Pere­ca znaleziono dużych rozmi­arów niewybuch. Na miejs­cu są saperzy z Kazu­nia, którzy zaj­mu­je się już ładunkiem. Są duże utrud­nienia – metro jeździ po skró­conej trasie, nie funkcjonu­ją tramwa­je i auto­busu, a ulice Żelaz­na i Pros­ta są zamknięte.

Czytaj dalej

Potrzebna pomoc dla 14-letniej matki i jej malutkiego synka [WIDEO]

Kochani, sprawa jest bard­zo niety­powa. Gru­pa opp „Patrz sercem” pod fun­dac­ja Sede­ka poma­ga w zbiórce rzeczy dla malutkiego chłopczy­ka, który wraz ze swo­ją nielet­nią mamą zna­j­du­je się w jed­nym w domów dziec­ka w Warsza­w­ie. Ze wzglę­du na dobro prowad­zonego śledzt­wa, nie może­my podać więcej szczegółów. Więcej infor­ma­cji w poniższym filmiku.

Czytaj dalej

Aston Martin, Corvette czy Audi R8. Rusza wypożyczalnia luksusowych samochodów

Kom­for­towe podróżowanie przy zachowa­niu bard­zo nis­kich kosztów – brz­mi jak baj­ka ale bajką nie jest. Car4Vip to warsza­wska wypoży­czal­nia samo­chodów, która wychodzi naprze­ciw oczeki­wan­iom swoich Klien­tów. Nieby­wale atrak­cyj­na i uszy­ta na miarę usłu­ga wyna­j­mu dłu­goter­mi­nowego jest niek­wes­t­ionowanym wyróżnikiem i atutem wypoży­czal­ni.

Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.