Mgła? Niekoniecznie. Pyły PM 2.5 i PM10 znacznie przekroczyły normy!

Chcieliś­cie zdję­cia mgły. To chy­ba najlep­sze jakie znalazłem.” – pisze nasz czytel­nik Michał Marcin i poda­je link do fanpage’a Warsza­ws­ki Alarm Smogowy. Sprawdzil­iśmy na aplikacji wydanej przez GIOŚ/ Rzeczy­wiś­cie, normy zostały wielokrot­nie przekroc­zone!

Zanieczyszczenie powietrza. Fot. Aplikacji Zanieczyszczenie Powietrza GIOŚ

Zanieczyszcze­nie powi­etrza. Fot. Aplikacji Zanieczyszcze­nie Powi­etrza GIOŚ

Jak wyni­ka z opisu stanu zanieczyszczenia powi­etrza, w taki dzień, jak dzisi­aj GIOŚ nie rekomen­du­je spac­erów ze wzglę­du na możli­we kon­sek­wenc­je ze wzglę­du układu odd­e­chowego. W sobotę pozostańmy więc w domach. Co ciekawe, powi­etrze na czwartym piętrze i wyżej jest jak zawsze czyste, ponieważ wszys­tkie szkodli­we sub­stanc­je gro­madzą się dużo niżej.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.