Zaginął Mirosław Tkacz. Wsiadł w pociąg do Warszawy i nie dojechał

Napisał do nas nasz Czytelnik, Pan Adam, któ­ry pro­si o udo­stęp­nie­nie posta o zagi­nio­nym szwa­grze. Jeżeli wie­cie coś na temat zagi­nio­ne­go, pro­si­my o kontakt.


„W dniu 7 grud­nia 2016 r zagi­nął Mirosław Tkacz mój kole­ga i part­ner mojej przy­ja­ciół­ki. W dniu poprze­dza­ją­cym zagi­nię­cie poje­chał do domu na dział­ce do miej­sco­wo­ści Franciszków Wiskitki za Żyrardowem ul. Dębowa 9. Ostatni kon­takt tele­fo­nicz­ny z Mirkiem był 11 grud­nia i wia­do­mo było że uda­ję się na sta­cje PKP celem powro­tu do Warszawy. Będę ogrom­nie wdzięcz­na za pomoc i udo­stęp­nia­nie” – pisze Pani Magdalena.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.