Zaginął Mirosław Tkacz. Wsiadł w pociąg do Warszawy i nie dojechał

Napisał do nas nasz Czytel­nik, Pan Adam, który prosi o udostęp­nie­nie pos­ta o zagin­ionym szwa­grze. Jeżeli wiecie coś na tem­at zagin­ionego, prosimy o kon­takt.


„W dniu 7 grud­nia 2016 r zag­inął Mirosław Tkacz mój kole­ga i part­ner mojej przy­jaciół­ki. W dniu poprzedza­ją­cym zaginię­cie pojechał do domu na dzi­ałce do miejs­cowoś­ci Fran­ciszków Wiskit­ki za Żyrar­dowem ul. Dębowa 9. Ostat­ni kon­takt tele­fon­iczny z Mirkiem był 11 grud­nia i wiado­mo było że uda­ję się na stac­je PKP celem powro­tu do Warsza­wy. Będę ogrom­nie wdz­ięcz­na za pomoc i udostęp­ni­an­ie” – pisze Pani Mag­dale­na.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.