Został skatowany przez straż miejską? Na dowód pokazuje nagranie [WIDEO]

Paweł Surgiel, o którym pisal­iśmy dzisi­aj artykuł na dowód swoich słów pokazu­je nagranie wideo na którym widać, jak pod­czas inter­wencji strażni­cy uży­wa­ją wobec niego prze­mo­cy. Powód? Zwró­cił im uwagę, ze zaj­mu­ją trzy miejs­ca parkingowe. Na razie mate­ri­ał trafił jedynie do ser­wisu Gazeta.pl, jak jed­nak zas­trze­ga autor, niedłu­go udostęp­ni go wszys­tkim redakcjom.

Inter­wenc­ja straży miejskiej. 
„Tym­cza­sem niech Straż Miejs­ka Warsza­wa wie, że mam się lep­iej niż kiedykol­wiek dotąd!

Może­cie mnie straszyć, że mnie zabi­je­cie gdy o wszys­tkim opowiem mediom – nie ugnę się.

W ciągu kilku godzin WSZYSTKIE stac­je w tym kra­ju otrzy­ma­ją komu­nikat pra­sowy z wideo, jak Wasi strażni­cy mnie kopią.
I w dupie mam, że żałośnie wtedy wzy­wałem pomo­cy. Usłyszeli to ludzie uli­cy Myśli­borskiej! Widzieli!

Idę po Was! I się nie boję!” – napisał mężczyz­na na Face­booku

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.