1000 zł na konto. To nie żart. Sprawdź rachunek. Pieniądze już od 1 lipca

To nie żart. Już od 1 lipca 2024 roku pracownicy socjalni, osoby zajmujące się pieczą zastępczą, zawodowi rodzice zastępczy oraz pracownicy żłobków i klubów dziecięcych będą mogli liczyć na dodatkowe 1000 zł do swojego wynagrodzenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wprowadzeniu nowego wsparcia finansowego, które ma obowiązywać do końca 2027 roku.

Fot. Obraz zaprojektowany przez Warszawa w Pigułce wygenerowany w DALL·E 3

Decyzja o dodatkowym dofinansowaniu wynika z niedawno przyjętych przez Radę Ministrów uchwał, które ustanawiają rządowe programy umożliwiające wypłatę dodatku. Celem jest nie tylko wsparcie finansowe dla pracowników sektora opieki społecznej, ale również docenienie ich ciężkiej pracy i wkładu w opiekę nad najmłodszymi oraz najbardziej potrzebującymi członkami społeczeństwa.

Ministerstwo zapowiedziało, że nowe środki finansowe zostaną przyznane w ramach czterech głównych programów:

  1. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – dodatek motywacyjny na lata 2024-2027.
  2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – na lata 2024-2027.
  3. Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – na lata 2024-2027.
  4. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników publicznych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła znaczenie tych zmian: „To wsparcie pozwoli pracownikom socjalnym i opiekunom poczuć, że ich trudna praca jest w Polsce szanowana i doceniana. Chcemy, aby każdy mógł godnie żyć i czuć się wartościowy w swojej roli.”

Zapowiedziane zmiany spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród społeczności pracowników socjalnych, którzy od dawna apelowali o zwiększenie wsparcia finansowego w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i wyzwaniami związanymi z ich codzienną pracą.

Dodatek zostanie wprowadzony w życie od 1 lipca 2024 roku, a pierwsze wypłaty mogą trafić na konta uprawnionych pracowników już w pierwszym miesiącu obowiązywania programu.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]