21 osób zarażonych koronawirusem w hospicjum Caritasu na Krakowskim Przedmieściu!

21 osób zarażonych koronawirusem w hospicjum Caritasu na Krakowskim Przedmieściu. Zarażonych jest 17 pacjentów oraz 4 osoby z personelu. Jak pisze placówka sytuacja staje się trudna.

Informacja nt. sytuacji i  stanu epidemiologicznego w Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 62

W Ośrodku  Działalności  Caritas AW w Warszawie (ZOL/Hospicjum Stacjonarne), po stwierdzeniu dodatniego wyniku posiewu u 1 pielęgniarki na II Oddziale ZOL, pracującej równolegle  w innym podmiocie leczniczym, w dniu  07.04.2020r. wykonano 11 posiewów wśród wytypowanych pacjentów z najwyższej grupy ryzyka  i uzyskano 2 posiewy negatywne oraz 9 pozytywnych.

W związku z zaistniałą sytuacją wykonano posiewy u wszystkich pozostałych pacjentów Oddziału II  oraz   personelu Oddziału (do  chwili obecnej brak wyników). O zaistniałej sytuacji natychmiast został powiadomiony SANEPID. Wdrożono reżim Oddziału.

Pacjenci ze stwierdzonymi dodatnimi wynikami testu w chwili obecnej są w stanie stabilnym. 

Placówka potrzebuje, w trybie pilnym,   wsparcia w  skutecznym pozyskaniu zaopatrzenia w środki  ochrony  osobistej a nade wszystko osób chętnych do pracy lub  wsparcia w charakterze wolontariatu  w opiece nad chorymi na zakażonym  Oddziale do czasu dalszych decyzji podjętych przez Sanepid względem tych chorych. Powyższe ma na celu  odciążenie  aktualnego  składu personalnego pracującego na zakażonym Oddziale.  Informujemy,  iż decyzja ta wiąże się to z koniecznością poddania się izolacji. Placówka zapewnia nocleg i wyżywienie. 

Aktualizacja na dzień 09.04.2020 r.

Po otrzymaniu wyników posiewów wszystkich pozostałych  pacjentów Oddział II ZOL (pobranych w dniu  07.04.2020 r.) uzyskano wyniki dodatnie u 12 pacjentów co łącznie oznacza  21 pacjentów zakażonych na tym Oddziale. 2 pacjentów wymagało przewiezienia do szpitali jednoimiennych. 

19 pacjentów z Oddziału ma posiewy ujemne.

Spośród  personelu  pracującego na Oddziale II u  4 osób stwierdzono dodatnie posiewy. Osoby te zostały natychmiast odsunięte od pracy.

 Na pozostałych 3 Oddziałach ZOL i w Hospicjum Stacjonarnym, na dzień dzisiejszy, nie stwierdzono zakażeń. Sytuacja jest dynamiczna.

Od 06.04.2020r (tj. od momentu potwierdzenia pierwszego zakażenia) opiekę  na  Oddziale II sprawują całodobowo i nie przerwania te same osoby: 1 lekarz, 2 pielęgniarki, 4 opiekunów medycznych. Personel jest badany. Na dzień dzisiejszy nikt nie uległ zakażeniu. 

W zakresie potrzeb Zakładu przedstawionych we wpisie w dniu wczorajszym wszystkie zachowują aktualność. 

 Zarząd Caritas AW 


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c