500 drzew zostanie wyciętych w obszarze Natura 2000! „Będzie chodnik i ścieżka rowerowa, a także wał przeciwpowodziowy”

Warszawa buduje zabezpieczenie przeciwpowodziowe wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie i ul. Wybrzeże Helskie. W czasie powodzi w 2010 r. uszkodzony został wał na Pradze-Północ, dlatego potrzebna jest dodatkowa ochrona prawej części miasta.

wybrzeze

Inwestycja obejmuje Wybrzeże Szczecińskie i Wybrzeże Helskie na ok. 2,2 km odcinku od ul. Okrzei do mostu Gdańskiego. Powstanie tam m.in. mur oporowy wzdłuż Wisły oraz kładka pieszo-rowerowa nad kanałem w Porcie Praskim. W planie jest też nowa sygnalizacja, oświetlenie, nasadzenia zieleni, przebudowa infrastruktury technicznej oraz sieci wodociągowej.

– Bezpieczeństwo mieszkańców to bezwzględny priorytet. Wraz ze zmianami klimatu, polskie aglomeracje są coraz bardziej narażone na powodzie. W zeszłym roku również mieliśmy falę wezbraniową na Wiśle – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy. – Niestety w związku z budową wału przeciwpowodziowego usuniętych zostanie 497 drzew. Chcemy, aby rekompensata dla ekosystemu była dużo większa, niż w umowie inwestycji. Podjęliśmy decyzję, by w 2020 r. na Pradze zwiększyć liczbę drzew, które mają pojawić się wzdłuż ulic i na podwórkach – dodała.

Miasto przystosowuje się do zmian klimatycznych, oprócz inwestycji w zieleń konieczne są zabezpieczenia infrastruktury. To jeden z głównych kierunków ochrony przed intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi – gwałtownymi burzami, ulewami czy porywistym wiatrem. Inwestycja jest potrzebna ze względu na mieszkalne bloki, jak również zwierzęta z pobliskiego zoo.
W ramach inwestycji usuniętych zostanie 497 drzew w tym: 266 kolidujących z murem oporowym, 194 kolidujących z przebudową drogi dla rowerów i chodników oraz 37 kolidujących z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego. Przeważająca większość to cienkie topole, klony jesionolistne czy samosiewne rośliny rosnące przy wiślanym brzegu.
Inwestycja przewiduje nasadzenie 74 nowych drzew i 32 843 m2 krzewów. Powstanie też 2 781 m kw. trawników. Oprócz tego przedsięwzięcia, ogrodnicy przyspieszą zazielenianie praskich skwerów i rozbetonowania podwórek.

 Zrobimy także przegląd planowanych miejskich projektów inwestycyjnych pod kątem wycinek drzew i sprawdzimy czy będą one konieczne – zapowiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Opinię o wycince roślin przy Wybrzeżu Helskim wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, sprawujący nadzór nad obszarami Natura 2000.  Według RDOŚ planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, ze względu na skalę inwestycji obejmującą poniżej jednego promila całego obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

Przebudowa wzdłuż Wisły
 Budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego połączyliśmy z inwestycją drogową – powiedział Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy – Wzmocnienie wału jest konieczne, by uchronić przed zalaniem obydwie Pragi, jak również Białołękę. Podkreślę, że parametry jedni pozostaną te same.

W planie przebudowy ulicy pozostaną dwa pasy na północ, jeden pas na południe i dotychczasowe skrzyżowania. Nie jest przewidziana budowa nowego parkingu. Zaprojektowana infrastruktura połączona zostanie ze ścieżką rekreacyjną oraz terenami rekreacyjnymi nad Wisłą. Szczegółowy zakres prac dostępny jest tutaj.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe składa się z muru oporowego, żelbetowego wzdłuż drogi oraz narzutu kamiennego od strony rzeki. Rozwiązanie zabezpieczy skarpę przed podmywaniem w czasie podwyższonych stanów wód.
Przewidywany koniec realizacji to styczeń 2022 r., a planowany koszt robót budowlanych wynosi 76 mln zł.

Powstała petycja o wstrzymaniu wycinki drzew.

Domagamy się wstrzymania przebudowy Wybrzeża Helskiego, której ma towarzyszyć budowa wału przeciwpowodziowego. Inwestycja ma być realizowana kosztem 500 drzew i kilkudziesięciu tysięcy krzewów rosnących na cennym przyrodniczo obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

Dokumentacja projektowa inwestycji dopuszcza także budowę parkingu, który miałby powstać kosztem części terenu Parku Praskiego. Co więcej, inwestycja jest sprzeczna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Mimo tego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że inwestycja nie wymaga sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, a Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy wydało pozwolenie na budowę.

Chcemy powstrzymać nieodwracalne straty dla warszawskiej przyrody. Domagamy się zmiany sposobu realizacji inwestycji na taki, który nie będzie tak bardzo ingerował w środowisko przyrodnicze.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

W obliczu katastrofy klimatycznej warszawski ratusz chce realizować inwestycję kosztem wycinki 500 drzew. Inwestycja ma chronić przed powodziami, czyli skutkami zmian klimatycznych…

UWAGA!
25 stycznia o godzinie 10 organizujemy spacer nad Wisłą, na który chcielibyśmy Was zaprosić. Wspólnie wykonajmy społeczną inwentaryzację zagrożonej przyrody. Zadbajmy chociaż o dokumentację fotograficzną. Spotkamy się przy Pomniku Kościuszkowców u zbiegu ulic Wybrzeże Szczeciński i Okrzei, a także przy wejściu do Portu Praskiego. W tym miejscu deweloper buduje śluzę, umożliwiającą zabudowę terenu Portu. Do śluzy ma być dołączony przeszło 2 kilometrowy wał przeciwpowodziowy. Spod pomnika przejdziemy ścieżką spacerową wzdłuż Wisły do Mostu Gdańskiego” – pisze NaszaDemokracja


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.