Aktywiści miejscy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie!

Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Porozumienie Dla Pragi wystąpiły ze wspólnym apelem ograniczenia sprzedaży alkoholu w Warszawie między godziną 22:00 a 06:00.

Fot. Miasto Jest Nasze. Materiały Prasowe

„Uważamy, że mieszkanki i mieszkańcy mają prawo do bezpieczeństwa, porządku i spokoju w swoim mieście. Na bazie doświadczeń innych miast, sądzimy, że poprawę sytuacji może przynieść zmniejszenie dostępności alkoholu w określonych godzinach nocnych i wieczornych” – mówi Marcin Chlewicki wiceprzewodniczący Miasto Jest Naszw materiale przesłanym redakcji Warszawy w Pigułce.

„Strefy zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują również w podwarszawskich gminach od 2018 roku – Podkowie Leśnej, Grodzisku Mazowieckim, Brwinowie, Michałowicach, Raszyniei Zielonce. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po ankietach zebranych od samorządów ocenia, że większość władz gmin widzi znaczącą poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby incydentów.” – wymieniają społecznicy.

Czego domagają się aktywiści? Wzywają władze miasta do skorzystania z prerogatyw, które daje im Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Trzy postulaty Miasto Jest Nasze i Porozumienia Dla Pragi to:
1. Rada Warszawy powinna wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach 22:00-6:00 na terenie całej Warszawy. Zakup i spożywanie alkoholu w godzinach nocnych nadal byłby możliwy w lokalach gastronomicznych, barach czy klubach.

2. Władze miasta muszą skutecznie egzekwować przepisy wobec sklepów, w szczególności ustawowy zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym.
3. Należy zwiększyć ilość patroli Straży Miejskiej, która powinna aktywnie reagować na wszystkie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i turystów oraz powinna egzekwować zakaz sprzedaży alkoholu.

„Nasz wspólny projekt nie ma charakteru totalnej prohibicji, jest jedynie próbą ucywilizowania reprezentacyjnej części miasta, poprzez ograniczenie patologicznego spożywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych w godzinach późnowieczornych i nocnych” – podkreśla Robert Migas-Mazur z Porozumienia DlaPragi.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]