Straż pożarna: awaria znanego operatora. Niektóre nr strazy nie działają

Komen­da miejs­ka Państ­wowej Straży Pożarnej w Warsza­w­ie poin­for­mowała właśnie przez swo­je kanały w social media że niek­tóre numery straży nie dzi­ała­ją. Ma to związek z awar­ią u jed­nego z oper­a­torów.

Infor­ma­c­ja nie strażac­ka. Wielu z was, głównie użytkown­i­cy sieci T-Mobile mogą mieć prob­lem z połącze­niem się na numery stacjonarne w Warsza­w­ie” — pisze PSP w Warsza­w­ie.

Prob­lem jest znany oper­a­torowi i już nad nim pracu­je.

Na pewno nie moż­na dodz­wonić się na numery KM PSP Warsza­wa.
Alar­mowy oczy­wiś­cie dzi­ała”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.