Aż 300 tysięcy takich przypadków w Polsce. Grozi im wysoka kara finansowa [10.02.2024]

W Polsce nawet 300 tysięcy pojazdów porusza się po drogach bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych. To niepokojący fakt, biorąc pod uwagę, że polisa OC ma kluczowe znaczenie nie tylko dla kierowców, chroniąc ich przed finansowymi konsekwencjami w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku, ale również dla osób poszkodowanych, zapewniając im odpowiednie odszkodowania za poniesione straty. W sytuacji wypadku to ubezpieczyciel, a nie sprawca, pokrywa roszczenia poszkodowanych, co podkreśla wagę posiadania ważnej polisy.

Fot. Shutterstock

Wysokie kary za brak OC

Nieposiadanie ubezpieczenia OC wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich kar finansowych. Co więcej, spowodowanie wypadku pojazdem bez ważnego OC może skutkować jeszcze poważniejszymi konsekwencjami. Kara za brak ubezpieczenia jest nakładana już za jednodniową przerwę między umowami ubezpieczenia, a jej wysokość zależy od rodzaju pojazdu, liczby dni bez ważnego OC oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto, które od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł.

Za zwłokę do trzech dni w przypadku samochodu osobowego kara wynosi 1700 zł, a przy opóźnieniu powyżej 14 dni kierowcy muszą liczyć się z karą blisko 8500 zł. W przypadku ciężarówek i autobusów kwoty te są jeszcze wyższe, osiągając niemal 13000 zł za dwa tygodnie zwłoki. Jazda motocyklem bez ważnej polisy OC również może kosztować nawet 1400 zł.

Zmiany od 1 lipca – podwyższenie kar

Z uwagi na planowane podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 roku, kary za brak OC również wzrosną. Nowe stawki będą kształtować się następująco: od 1 do 3 dni braku polisy – kara w wysokości 1720 zł, od 3 do 14 dni – 4300 zł, zaś za opóźnienie powyżej 14 dni – 8600 zł.

Znaczenie posiadania OC

Posiadanie ważnej polisy OC jest obowiązkowe i niezwykle ważne dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę finansową nie tylko kierowcy, ale także osobom trzecim w przypadku spowodowania przez niego wypadku. Brak OC to nie tylko ryzyko wysokich kar, ale również brak wsparcia finansowego dla poszkodowanych, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla sprawcy wypadku.

Apeluje się do wszystkich kierowców o odpowiedzialność i przestrzeganie prawa poprzez terminowe wykupienie i odnawianie polisy OC. To kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i uniknięcia poważnych konsekwencji finansowych.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]