Bramki do automatycznej odprawy na warszawskich lotniskach. Straż Graniczna pokazuje, jak ich używać [WIDEO]

Od 27 czerwca na dwóch lotniskach: Chopina oraz Warszawa-Modlin uruchomione zostaną pierwsze w Polsce bramki ABC, służące do automatycznej odprawy granicznej. Od teraz pasażerowie podróżujący z tych lotnisk będą mogli dokonać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej. 

Bramka ABC (ang. Automated Border Control), to automatyczna bramka wykorzystywana do odprawy granicznej. Z bramek ABC mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, jak również Polacy posiadający polskie biometryczne dowody osobiste.

Na Lotnisku Chopina oddanych zostanie 10 bramek dla pasażerów odlatujących i 10 bramek dla pasażerów przylatujących ze strefy Non Schengen, odprawianych na górnym poziomie przylotów. Na lotnisku Warszawa-Modlin zainstalowano 5 takich bramek. Dzięki samodzielnej formie kontroli paszportowej zwiększy się przepustowość odpraw granicznych, gdyż skróci się czas samej odprawy – kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.

Umowę na dostarczenie bramek ABC w listopadzie 2018 r. podpisał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Koszt wdrożenia systemu na Lotnisku Chopina wyniósł ok. 5,3 mln zł z kolei na lotnisku Warszawa-Modlin ok. 1,4 mln zł. Zakup sfinansowano z rezerwy celowej.

Jak działa bramka ABC

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności będzie skanował swój dokument, przykładając go do czytnika, co zapoczątkuje procedurę kontroli granicznej. Wtedy nastąpi otwarcie drzwi wejściowych do bramki, a podróżny będzie musiał wejść do środka. Następnie bramka dokona weryfikacji biometrycznej pasażera – automatycznie porówna dane zawarte w chipie biometrycznym dokumentu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdzi, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Bramki ABC połączone są z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna, to z kolei pozwoli wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otworzą się drzwi wyjściowe i pasażer będzie mógł opuścić bramkę. Nad procesem automatycznej odprawy granicznej stały nadzór sprawuje funkcjonariusz Straży Granicznej.

Zautomatyzowana odprawa graniczna jest już stosowana na innych europejskich lotniskach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji. W Polsce jest to rozwiązanie, które pozwoli na bardziej zaawansowaną automatyzację procesu odprawy podróżnych na lotniskach przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.