Dziadek Naszej Czytelniczki zgubił ważne dokumenty. Pomożecie?

Napisała do nas Pani Daria, któ­rej dzia­del zgu­bił bar­dzo waż­ne doku­men­ty w port­fe­lu. Uczciwego zna­laz­ce pro­si­my o kon­takt z redakcja.

Fot. Czytelniczka

„Witam.
Dziś przed połu­dniem przy cmen­ta­rzu bród­now­skim lub już na cmen­ta­rzu mój dzia­dek Kazimierz zgu­bił port­fel z doku­men­ta­mi… dobre­go zna­laz­ce bar­dzo pro­sze o kon­takt ze mna lub zwrot na adres z doku­men­tu. To dla mnie bar­dzo waż­ne. W port­fe­lu nie było żad­nych pie­nię­dzy ale poza waż­ny­mi doku­men­ta­mi byly rów­nież zdje­cia któ­re są dla nas na wage zło­ta. Wierze w to ze są w dzi­siej­szych cza­sach jesz­cze dobrzy ludzie. Pomożecie?????? 😞

Opis zgu­bio­ne­go przedmiotu:

To był taki śred­niej wiel­ko­ści cza­ry pite­rek z 3-ma suwa­ka­mi. Z boku miał taki „sznu­rek” zeby zało­żyć na nad­gar­stek. W środ­ku był port­fel z doku­men­ta­mi i jego tablet­ki od ciśnie­nia i cukru… to dla nas bar­dzo waż­ne 😞 a poni­żej zdję­cie dziadka

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.