Gastronomiczno-komunikacyjne combo. Fanpage komentuje i rozśmiesza setki warszawiaków

Fanpage „Wredny tram­waj z Warszawy” opu­bli­ko­wał wła­śnie nie­co­dzien­ny wpis, któ­ry roz­śmie­szył set­ki war­sza­wia­ków. Zdjęcie przed­sta­wia dostaw­cę ube­ra, na wypo­ży­czo­nym rowe­rze vetu­ri­lo jadą­ce­go tram­wa­jem war­szaw­skim kur­su­ją­cym na zle­ce­nie ZTM.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.