Historyczne uzasadnienie! Warszawski sąd: „Konstytucja RP nie zabrania małżeństw jednopłciowych”

KONSTYTUCJA NIE ZABRANIA MAŁŻEŃSTW JEDNOPŁCIOWYCH!!! – historyczne uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w naszej sprawie!!! Mit artykułu 18-go obalony i drzwi do wprowadzenia równości małżeńskiej uchylone!” – piszą na swoim fanpage’u Jakub i Dawid para gejów.

Wyrok dotyczy sprawy pary homoseksualistów, którzy zawarli związek małżeński za granicą. „Polskie organy administracji odmówiły dokonania transkrypcji ich zagranicznego aktu małżeństwa. Jakub i Dawid postanowili nie odpuszczać i z pomocą Kampanii Przeciw Homofobii, reprezentowaną przez radcę prawnego Adama Kuczyńskiego, skierowali skargę do sądu” – informuje KPH.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 2618/18):

„Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo pozostają pod opieką i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Sądu zgodzić można się ze Skarżącymi, iż z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek mężczyzny i kobiety. Z tego względu treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana. Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu”.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.