Jeśli odbierzesz taki telefon, uważaj. Możesz zostać bankrutem

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost przypadków oszustw, w których sprawcy podszywają się pod pracowników banków. Taki rodzaj przestępczości finansowej wykorzystuje zaufanie klientów do instytucji bankowych i może prowadzić do poważnych strat finansowych, a nawet do bankructwa.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Schemat oszustwa jest często podobny: klient odbiera telefon od osoby podającej się za pracownika banku – może to być przedstawiciel departamentu bezpieczeństwa lub konsultant infolinii. Oszust dysponuje imieniem i nazwiskiem klienta, a wyświetlacz telefonu ofiary pokazuje numer infolinii banku, co jest wynikiem manipulacji technologicznej.

W rozmowie osoba ta informuje o rzekomo wykrytych podejrzanych transakcjach lub pożyczce, której klient miałby nie być świadomy. Następnie przestępcy proszą o podanie danych logowania i instalację zdalnego oprogramowania do zarządzania urządzeniem, które w rzeczywistości umożliwia pełny dostęp do prywatnych informacji.

Po zainstalowaniu takiego oprogramowania i zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej, ofiara nieświadomie udostępnia swoje dane logowania. Oszust, utrzymując fikcję ochrony środków, nakłania do przelania ich na tzw. „bezpieczne konto”, co w rzeczywistości jest przejęciem kontroli nad finansami ofiary.

W przypadku, gdy nie dochodzi do instalacji złośliwego oprogramowania, oszuści stosują inną metodę: nakłaniają klienta do podjęcia gotówki i wpłacenia jej we wskazanych wpłatomatach, używając kodów BLIK. Takie działanie również skutkuje utratą środków.

Aby się obronić przed oszustami, warto podjąć następujące kroki:

  1. Zweryfikować tożsamość dzwoniącego poprzez oficjalne aplikacje bankowe, które umożliwiają autentykację pracownika.
  2. Nie działać pod wpływem emocji i presji czasu. Przerwać rozmowę i skontaktować się z infolinią banku, używając oficjalnego numeru.
  3. Nie pobierać żadnych aplikacji na polecenie osoby dzwoniącej.
  4. Nie logować się do bankowości internetowej w trakcie rozmowy telefonicznej.
  5. Nie udostępniać nikomu poufnych danych, takich jak loginy, hasła, numery kart płatniczych, kody CVV czy PESEL.
  6. W przypadku wątpliwości, natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z bankiem na oficjalny numer.

Jeśli podejrzewasz, że zostałeś ofiarą oszustwa:

  1. Skontaktuj się z infolinią banku w celu zablokowania dostępu do środków i usług bankowych.
  2. Zmień hasła dostępu do usług bankowości internetowej.
  3. Zgłoś podejrzenie przestępstwa organom ścigania.
  4. Powiadom bank o zaistniałej sytuacji.

Podsumowując, kluczowe jest zachowanie czujności i niezwłoczne reagowanie w przypadku podejrzanych sytuacji. Oszuści nieustannie udoskonalają swoje metody, dlatego istotna jest świadomość zagrożeń i znajomość procedur weryfikacji tożsamości pracowników banku.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]