Już wkrótce rusza rozbiórka awaryjnego rurociągu na Wiśle. Koszt awaryjnego rurociągu to 35 mln złotych

Budowa tymczasowego rurociągu pozwoliła na przepompowanie niemal 8 milionów m3 ścieków do oczyszczalni „Czajka”, które bez tego rozwiązania trafiłyby do Wisły a następnie do Bałtyku. Ta ilość ścieków odpowiada pojemności jeziora Resko Przymorskie nieopodal Kołobrzegu, o powierzchni ponad 500 ha, czy górskiego zbiornika retencyjnego Jezioro Brodzkie na rzece Kamiennej, o powierzchni ponad 200 ha.

Fot. Łukasz/ Warszawa w Pigułce

Awaryjny bypass będzie funkcjonował do 15 listopada 2019 roku. Zgodnie z zapowiedziami do tego czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie usunie awarię uszkodzonych kolektorów pod dnem Wisły.

Dzięki awaryjnemu bypassowi, od 46 dni zapewniony jest przesył ścieków do oczyszczalni. Bypass tworzą dwie nitki rurociągu o długości 1057 m każda. Przerzut zanieczyszczeń do bypassu zapewnia układ pomp, które pracują w mieszanym systemie sterowania, co oznacza, że część pomp pracuje w układzie ciągłym. Są to głównie pompy BBA oraz pięć pomp o mniejszej mocy. Sterowanie pompą zatapialną Flygt, o największej wydajności, jest możliwe przez układ przetwornicy częstotliwości (falownik). Generalna zasada sterowania oparta jest na dostosowaniu pracy układu pompowego do natężenia przepływu ścieków. Wraz ze wzrostem natężenia przepływu ścieków (m3/s) odpowiednio zwiększa się częstotliwość (Hz) co przekłada się na wydajność pompy zatapialnej. Istnieje również możliwość regulacji pracy pomp w sposób ręczny w układzie sterowania pomp BBA obrotami silnika, co przekłada się na zmniejszenie ich wydajności. Układ pomp zapewnia przerzut w każdej sekundzie ok. 3 ton ładunku.

W skład układu pompowego wchodzi 12 pomp, w tym:

  • 1 pompa Flygt CP 3602 o maksymalnej wydajności 6800 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 23 m,
  • 2 pompy marki Pioneer 300 SLC, o maksymalnej wydajności 1500 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 40 m,
  • 1 pompa Pioneer 300 SM, o maksymalnej wydajności 2000 m3/godzinę i maksymalnej wysokości tłoczenia 70 m,
  • 1 pompa BBA BA 400, o maksymalnej wydajności 3200 m3/godzinę i maksymalnej wysokości tłoczenia 25 m,
  • 1 pompa BBA BA 500, o maksymalnej wydajności 4500 m3/godzinę i maksymalnej wysokości tłoczenia 26 m,
  • 4 pompy Betsy 300, o maksymalnej wydajności 1150 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 33 m,
  • 2 pompy Super Betsy 300 HD, o maksymalnej wydajności 1150 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 33 m.

oraz 5 pomp rezerwowych:

  • 2 pompy Flygt CWV 250 o maksymalnej wydajności 1350 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 30 m,
  • 2 pompy Pioneer 300 SLC, o maksymalnej wydajności 1500 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 40 m,
  • 1 pompa Pioneer 300 SM, o maksymalnej wydajności 2000 m3/godzinę i maksymalnej wysokości tłoczenia 70 m.

Od ponad miesiąca, zastępczy rurociąg, wybudowany pod nadzorem Wód Polskich, transportuje nieczystości z siedmiu dzielnic stolicy do oczyszczalni „Czajka”. W skład instalacji wchodzi system pomp, który pompuje ścieki do bypassu, dzięki czemu udało się zahamować zrzut ścieków do Wisły. Każdego dnia około dwudziestu osób koordynuje pracę instalacji czuwa nad jej bezpieczeństwem, w tym: pracownicy obsługujący pompy, monitorujący szczelność instalacji, dyżurujący pracownik RZGW w Warszawie, ratownicy medyczni oraz kilkunastu żołnierzy.

System pomp wchodzących w skład instalacji pracuje nieprzerwanie od 39 dni. Pompy wymagają stałego nadzoru i serwisowania. Nocą, z uwagi na mniejszą ilość ścieków prowadzonych do basenu czerpni, następuje systematyczne czyszczenie koszy ssawnych pomp. Proces ten odbywa się każdej nocy i trwa od 45 do 60 minut. Z koszy ssawnych usuwane są nieczystości stałe, które spływają do basenu czerpni. Systematyczne czyszczenie koszy ssawnych gwarantuje zachowanie sprawności i wydajności systemu pomp pracujących w czerpni. Ponadto wykonywany jest serwis olejowo-filtrowy pomp. Dzięki pracy instalacji do Wisły nie są zrzucane nieoczyszczone ścieki, a środowisko przyrodnicze ma możliwość regeneracji. Awaryjny bypass będzie funkcjonował do 15 listopada 2019 roku. Zgodnie z zapowiedziami do tego czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie usunie awarię uszkodzonych kolektorów pod dnem Wisły.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.