Kontroler biletów pisze list otwarty do prezydenta Trzaskowskiego: „Skandaliczne traktowanie pracowników” [TYLKO U NAS]

Zgłosił się do nas kontroler biletów. Poprosił o zamieszczenie listu otwartego do Rafała Trzaskowskiego. 

Fot. Warszawa w Pigułce

Tomasz Jankowski
Przewodniczący
zakładowej organizacji związkowej nr 009
WZZ „Jedność Pracownicza”

Szanowny Pan
Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Szanowny Panie Prezydencie,
piszę do Pana Prezydenta, jako głęboko zatroskany o jakość wykonywanych usług
publicznych w m.st. Warszawie, wciąż jeszcze pracownik firmy zewnętrznej realizującej
zamówienie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
W okresie od marca 2017 do listopada 2018 pozostaję zatrudniony na etacie
kontrolera biletów w firmie, która od stycznia 2017 realizuje kontrakt
warszawskiego ZTM. Niestety warunki pracy w firmie (do wiadomości redakcji) bardzo daleko
odbiegają od standardów wyznaczonych w Kodeksie Pracy, co skłoniło mnie i większość
zatrudnionych tam pracowników do założenia zakładowej organizacji związkowej, w celu
poprawy relacji z pracodawcą oraz wyegzekwowania od pracodawcy przestrzegania
podstawowych praw i zobowiązań zawartych w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Skandaliczne traktowanie pracowników polegające na zarzucaniu im „żerowania na
umowie o pracę”, podważaniu ich kompetencji i godności osobistej przez Menadżer Projektu,
stało się przedmiotem zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 218
kk tj. uporczywego mobbingu w miejscu pracy. Przez prawie dwa lata realizacji kontraktu, aż
po dziś dzień, nie ma żadnego pracownika, który otrzymałby od pracodawcy pełny zestaw
stroju służbowego. Doprowadziło to do absurdu polegającego na wykonywaniu w zimie
2017/2018 pracy w letnich kurtkach, mimo nierzadko minusowej temperatury. Praca
kontrolera biletów wiąże się z ryzykiem dla zdrowia, a nawet życia, o czym mogliśmy się
przekonać całkiem niedawno, gdy jeden z naszych kolegów z pracy został zepchnięty przez
pasażera na tory warszawskiego metra. Mimo to, od pracodawcy mogliśmy usłyszeć co
najwyżej, że „nie zarabiamy na własne pensje”, co byłoby wysoce niestosowne nawet bez
wyżej wymienionych okoliczności. Jako pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym,
zamierzamy w najbliższym czasie wystąpić o odszkodowanie za wszelkie niedostarczone
ubrania (w tym kurtki, koszule, buty, torby czy czapki), a jeśli zaistnieje taka konieczność –
wykorzystamy również do realizacji roszczeń drogę sądową.

Głębokie zaniepokojenie budzi we mnie i moich koleżankach oraz kolegach (których
danych osobowych nie chcę ujawniać, ponieważ część z nich nadal pracuje w (nazwa firmy)

fakt, iż firma ta wygrała kolejny przetarg na realizację zadania organizacji kontroli
biletów w Warszawie, pomimo tego iż wymienione przeze mnie okoliczności są powszechnie
znane, także przez osoby decyzyjne w ZTM. Jest dla nas niezrozumiałe, że podmiot, który tak
nieudolnie realizował dotychczasowy kontrakt, ma go kontynuować. Poza samą kwestią
realizacji zobowiązań wobec pracowników mamy do czynienia bowiem z niejasnościami
finansowymi, polegającymi np. na wypłacaniu kontrolerom prowizji za zwindykowane
wezwania do zapłaty, choć nie uwzględnia tego umowa o pracę. Zachodzi więc wątpliwość,
co do uczciwego rozliczania się pracodawcy ze środkami zgromadzonymi w ten sposób.
Uważam i mam szczerą nadzieję, że Pan Prezydent podziela tę opinię, iż podstawą jakości
usług wykonywanych przez m. st. Warszawa powinna być pełna przejrzystość podmiotów
realizujących te usługi. Bardzo proszę Pana Prezydenta o przeprowadzenie czynności
kontrolnych pod tym kątem w ZTM.

Osobną kwestią jest brak ekonomicznego uzasadnienia prowadzenia takich projektów,
jak wyżej wymieniony. Kontrolerzy biletów zatrudniani są zarówno przez ZTM, jak i firmę
zewnętrzną, co powoduje, że pomimo tych samych obowiązków, nie mają równych
możliwości zarobkowania, ani realizacji swoich praw (pracującym na zlecenie firmy
zewnętrznej nie przysługują uprawnienia pracowników samorządu), a sam ZTM na tym
procederze nie oszczędza, ponieważ podmiot zewnętrzny sam ustala oferowaną
pracownikowi pensję. Polskie prawo dopuszcza oczywiście outsourcing, jako metodę
zatrudnienia, niemniej jednak zachodzi uzasadniona wątpliwość o sens takiego projektu, jak i
wspomnianą wcześniej równość między pracownikami wykonującymi te same obowiązki.
Szanowny Panie Prezydencie,

mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie fakty i okoliczności im towarzyszące,
skłonią Pana Prezydenta i pańskich współpracowników do wyjaśnienia sprawy oraz
zabezpieczenia interesów pracowników m.st. Warszawy. Z uwagą i nadzieją przysłuchiwałem
się pańskim zapowiedziom o poprawie jakości usług komunikacji miejskiej w Warszawie.
Uważam, że słusznym zadośćuczynieniem byłoby zaproponowanie tym pracownikom, którzy
wyrażają wolę dalszej pracy w tym trudnym i odpowiedzialnym zawodzie, umowy o pracę na
czas nieokreślony w ZTM, na tych samych warunkach, co inni pracownicy. Byłoby to
znakomitym przykładem realizacji hasła „Warszawa dla wszystkich”.
Z wyrazami szacunku,
/-/ Tomasz Jankowski


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c