Koronawirus w szkołach na Mazowszu. Najwięcej w Warszawie [LISTA PLACÓWEK]

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.08.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) wprowadzono zapis, że Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Fot. Pexels

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia łączną informację na temat opinii wydanych przez PPIS województwa mazowieckiego przekazanych do WSSE w okresie 11 – 18 września 2020 r. i informuje, że na terenie województwa mazowieckiego sytuacja wygląda następująco:

Liczba wniosków złożonych przez dyrektorów szkół do PPIS ogółem od początku roku szkolnego – 160

Liczba wniosków złożonych w okresie sprawozdawczym – 53

Liczba rozpatrzonych i wydanych pozytywnych opinii dla szkół – 50 (powiaty: ciechanowski – 1, garwoliński – 3, otwocki – 1, piaseczyński – 1, pruszkowski – 1, przasnyski – 1, radomski – 3, siedlecki – 2, sochaczewski – 1, Miasto Stołeczne Warszawa – 31, wołomiński 5).

Uwzględniając rodzaj nauczania sytuacja przedstawia się następująco:

 • Żłobek z Przedszkolem – 2 opinie,
 • Przedszkole – 7 opinii,
 • Szkoła Podstawowa, w tym specjalna – 24 opinie,
 • Licea Ogólnokształcące – 3 opinie,
 • Zespół Szkół – 12 opinii,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 opinie.

Opinie pozytywne wydano:

 1. PSSE Radom – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki hybrydowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Radomiu – ze względu na wystąpienia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u nauczyciela. Opinia wydana na okres od 12.09. do 17.09.2020 r.
 2. PSSE Radom – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki hybrydowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomiu – ze względu na wystąpienia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u nauczyciela. Opinia wydana na okres od 14.09. do 18.09.2020 r.
 3. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć w jednej grupie „Biedronki”, dotyczy Przedszkola nr 214 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników. Opinia wydana na okres od 09.09. do 18.09.2020 r.
 4. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć w jednej grupie „Kreciki”, dotyczy Przedszkola nr 214 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników. Opinia wydana na czas od 08.09. do 17.09.2020 r.
 5. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć w jednej grupie „Myszki”, dotyczy Przedszkola nr 214 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników. Opinia wydana na czas od 08.09. do 17.09.2020 r.
 6. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć wszystkich grup, dotyczy Przedszkola nr 214 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u 6 pracowników. Opinia wydana na czas od 12.09. do 21.09.2020 r.
 7. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 4), dotyczy Szkoły Podstawowej nr 362 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z uczniów. Opinia wydana na czas od 09.09. do 18.09.2020 r.
 8. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 0), dotyczy Szkoły Podstawowej nr 362 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u nauczyciela. Opinia wydana na czas od 10.09. do 18.09.2020 r.
 9. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 4), dotyczy Szkoły Podstawowej nr 362 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z uczniów. Opinia wydana na czas od 11.09. do 18.09.2020 r.
 10. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla dwóch oddziałów (klas 5) i grupy świetlicowej, dotyczy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi na 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z uczniów. Opinia wydana na czas od 14.09. do 18.09.2020 r.
 11. PSSE Wołomin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla całej szkoły, dotyczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u nauczyciela. Opinia wydana na okres od 16.09. do 18.09.2020 r.
 12. PSSE Wołomin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla klasy 4, dotyczy Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u ucznia. Opinia wydana na okres od 16.09. do 18.09.2020 r.
 13. PSSE Wołomin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowej pracy zdalnej dla czterech oddziałów (klas drugich), dotyczy Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u ucznia. Opinia wydana na okres od 16.09. do 21.09.2020 r.
 14. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 1), dotyczy Szkoły Podstawowej nr 127 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego nauczyciela. Opinia wydana na okres od 14.09. do 18.09.2020 r.
 15. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć, dotyczy Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Norlandia” w Warszawie – ze względu na potwierdzone ognisko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u 5 pracowników. Opinia wydana na okres od 14.09. do 21.09.2020 r.
 16. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć, dotyczy Niepublicznego Żłobka i Przedszkola „Norlandia” w Warszawie – ze względu na potwierdzone ognisko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u 7 pracowników. Opinia wydana na okres od 22.09. do 25.09.2020 r.
 17. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć, dotyczy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 137 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 im. Dr Grzegorza Maja w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u 5 uczniów. Opinia wydana na okres od 15.09. do 21.09.2020 r.
 18. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 2), dotyczy XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego ucznia. Opinia wydana na okres od 15.09. do 19.09.2020 r.
 19. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 6), dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego ucznia. Opinia wydana na okres od 15.09. do 20.09.2020 r.
 20. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 2), dotyczy LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego ucznia. Opinia wydana na okres od 16.09. do 17.09.2020 r.
 21. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla siedmiu oddziałów (3 klasy siódme i cztery klasy ósme), dotyczy Szkoły Podstawowej nr 12 Przymierza Rodzin w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego nauczyciela. Opinia wydana z różnym okresem dla poszczególnych klas, i tak klasa 7D od 16.09.2020 r. do 21.09.2020 r. klasa 7K od 16.09.2020 r. do 22.09.2020 r. klasy: 7B, 8A, 8D, 8C i 8M od 16.09.2020 r. do 24.09.2020 r.
 22. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 2), dotyczy XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego ucznia. Opinia wydana na okres od 16.09. do 21.09.2020 r.
 23. PSSE Siedlce – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowego zawieszenia zajęć dla pięciu oddziałów (2 klasy trzecie i 3 klasy drugie), dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u personelu. Opinia wydana z różnym okresem dla poszczególnych klas, i tak: klasy 3tt, 2ti od 16.09.2020 r. do 20.09.2020 r. klasy: 2tl, 3it, 2it od 16.09.2020 r. do 21.09.2020 r.
 24. PSSE Siedlce – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowego zawieszenia zajęć dla oddziału przedszkolnego (grupa 3- i 4-latków i klasy I), dotyczy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli – ze względu na potwierdzone przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczniów i personelu. Opinia wydana na okres od 16.09. do 19.09.2020 r.
 25. PSSE Wołomin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie pracy hybrydowej dla jednego oddziału (klasa III), dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Opinia wydana na okres od 14.09. do 18.09.2020 r.
 26. PSSE Garwolin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla jednej grupy „Nutki”, dotyczy Publicznego Przedszkola Nr 2 Akademia Pana Kleksa w Garwolinie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u rodziców dziecka i objawy chorobowe u danego dziecka. Opinia wydana na okres od 18.09. do 21.09.2020 r.
 27. PSSE Garwolin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla jednej grupy „Artyści”, dotyczy Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Akademia Sztuki Dziecięcej w Garwolinie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u rodziców dziecka i objawy chorobowe u danego dziecka. Opinia wydana na okres od 17.09. do 18.09.2020 r.
 28. PSSE Garwolin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla jednego oddziału (klasa II) i dla grupy 11 uczniów z innej klasy II, dotyczy Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się w Zespole Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 17.09. do 20.09.2020 r.
 29. PSSE Przasnysz – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki hybrydowej dla jednego oddziału (klasa III), dotyczy Zespołu Szkół Powiatowych im. maj. H. Sucharskiego w Przasnyszu – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 18.09. do 21.09.2020 r.
 30. PSSE Piaseczno – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć, dotyczy Zespół Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin Zdrój – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u uczennicy. Opinia wydana na okres od 17.09. do 26.09.2020 r.
 31. PSSE Otwock – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla czterech oddziałów (klasy: IV, V, VI i VIII), dotyczy Szkoły Podstawowej w Glinkach – ze względu na wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u nauczyciela. Opinia wydana z różnym okresem dla poszczególnych klas, i tak: klasy IV i V od 17.09.2020 r. do 24.09.2020 r. klasy: VI i VIII od 17.09.2020 r. do 20.09.2020 r.
 32. PSSE Wołomin – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie czasowej pracy zdalnej w jednym oddziale (klasa VIII), dotyczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u nauczyciela. Opinia do dnia 21.09.2020 r.
 33. PSSE Pruszków – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u nauczycieli. Opinia wydana na okres od 17.09. do 25.09.2020 r.
 34. PSSE Sochaczew – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla dwóch oddziałów (klasy II) Technikum mieszczących się w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 17.09.2020 r. do 18.09.2020 r.
 35. PSSE Radom – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki hybrydowej dla ucznia z orzeczeniem lekarskim, dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomiu. Opinia wydana na okres roku szkolnego 2020/2021.
 36. PSSE Ciechanów – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie nauki zdalnej dla jednego oddziału (klasa II) Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 18.09. do 25.09.2020 r.
 37. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 2), dotyczy Szkoły Podstawowej nr 344 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 10.09. do 18.09.2020 r.
 38. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 1), dotyczy Zespołu Szkół, ul. Kasprzaka 19/21 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 16.09. do 24.09.2020 r.
 39. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla klas 4-8, dotyczy Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Polish British Academy w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 15.09. do 18.09.2020 r.
 40. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla klas 0-6, dotyczy Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Warszawa – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u 3 nauczycieli. Opinia wydana na okres od 16.09. do 21.09.2020 r.
 41. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla dwóch klas alfa, dotyczy Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u nauczyciela. Opinia wydana na okres od 17.09. do 24.09.2020 r.
 42. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 6), dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 382 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 12.09.2020 r. do 21.09.2020 r.
 43. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla dwóch oddziałów (klasy 2), dotyczy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 LXXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 18.09. do 27.09.2020 r.
 44. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla grupy „Świetliki”, dotyczy Przedszkola Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u pracownika. Opinia wydana na okres od 16.09. do 25.09.2020 r.
 45. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla dwóch oddziałów (klasy 7), dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 204 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 17.09. do 26.09.2020 r.
 46. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla trzech oddziałów (jedna klasa 1 i dwie klasy 2), dotyczy Zespołu Szkół Nr 23 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana z różnymi terminami dla poszczególnych klas i tak: klasa 1GT od 11.09.2020 r. do 20.09.2020 r. klasa 2A od 15.09.2020 r. do 24.09.2020 r. klasa 2K od 09.09.2020 r. do 18.09.2020 r.
 47. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla trzech oddziałów (klasy drugie), dotyczy Zespołu Szkół nr 18 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u pracownika. Opinia wydana na okres od 17.09. do 18.09.2020 r.
 48. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć, dotyczy Zespołu Szkół Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 12.09. do 21.09.2020 r.
 49. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 1) dotyczy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19 u ucznia. Opinia wydana na okres od 18.09. do 23.09.2020 r.
 50. PSSE m. st. Warszawa – opinia wydana w formie pisemnej w zakresie zawieszenia zajęć dla jednego oddziału (klasa 4), dotyczy Szkoły Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Warszawie – ze względu na potwierdzony przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z uczniów. Opinia wydana na czas od 09.09. do 18.09.2020 r.

Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c