Ludzkie szczątki odnalezione podczas prac na terenie przedszkola

Podczas prac przy ul. Góralskiej, na ter­nie przed­szko­la odna­le­zio­no ludz­kie szcząt­ki. Jak twier­dzi poli­cja, mogą one pocho­dzi z okre­su II Wojny Światowej.

rp_Taśma_policja11.jpg

„Podczas prac pro­wa­dzo­nych na tere­nie przed­szko­la odkry­to ludz­kie szcząt­ki. Zostały zabez­pie­czo­ne i prze­trans­por­to­wa­ne do Zakładu Medycyny Sądowej celem spraw­dze­nia z jakie­go okre­su pocho­dzą” – mówi w roz­mo­wie z Warszawą w Pigułce, Edyta Adamus z Biura Prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.