Mazowsze: Alarmujące wyniki badań wody w rzece wkrze po zrzucie nieczystości!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przekazał niepokojące informacje dotyczące stanu wody w rzece Wkrze po incydencie, który miał miejsce 15 czerwca w Strzegowie. W wyniku zrzutu nieczystości z lokalnej oczyszczalni ścieków, badania przeprowadzone w rzece wykazały znaczące przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

Fot. Warszawa w Pigułce

Szczegóły Zdarzenia

Zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Wkry wpłynęło od załogi Państwowej Straży Rybackiej z Ciechanowa. Inspektorzy WIOŚ, którzy natychmiast przystąpili do czynności w terenie, zaobserwowali mętne ścieki w kolorze brunatnym, wypływające bezpośrednio do rzeki. Badania terenowe i próbki wody z dnia zdarzenia potwierdziły obawy o ekologiczne bezpieczeństwo regionu.

Rezultaty Badań

Przedstawiciel Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska stwierdził, że wyniki jednorazowych badań ścieków oraz wody z rzeki wykazały znaczące przekroczenia norm. W szczególności dotyczyło to wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, co wskazuje na poważne naruszenie przepisów ochrony środowiska.

 Stan Obecny

Chociaż władze gminy Pomiechówek przeprowadziły kolejne badania, które nie wykazały już bezpośredniego zagrożenia dla osób korzystających z wód rzeki, nadal istnieje niepewność co do długoterminowego wpływu tego zanieczyszczenia na środowisko naturalne i zdrowie lokalnej społeczności.

 

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]