Miasto chce zlikwidować gospodarstwo ze 150 letnią tradycją?

„Kilka tygodni temu miasto przedstawiło miejscowy plan zagospodarowania Trasy Mostu Północnego, który w praktyce oznacza likwidację gospodarstwa prowadzonego przez naszą rodzinę od wielu pokoleń.” – czytamy na Facebookowym profilu Gospodarstwo Ludwik Majlert.

Fot. Pixabay

„Gospodarstwo istnieje nieprzerwanie od prawie 150 lat. Pierwszy rolnik w rodzinie, Wilhelm, założył je w roku 1878. Rozwinął tu nowoczesną produkcję mleczną z bezpośrednimi dostawami dla mieszkańców Warszawy, a w 1902 roku założył plantację szparagów. Działania wojenne 1944 roku całkowicie zrujnowały majątek, a po wojnie większość ziemi została wywłaszczona. W latach 70. spadły kolejne ciosy w postaci dalszych wywłaszczeń, budowy linii kolejowych, linii wysokiego napięcia i wodociągu miejskiego. Ulica Marywilska przeszła przez środek naszego domu. Odbudowane po wojnie budynki trzeba było rozebrać. Mimo to gospodarstwo przetrwało. Funkcjonuje dzięki ciężkiej pracy całej naszej rodziny. Dziś jest nie tylko oazą zieleni w rozrastającym i duszącym się mieście, nie tylko bezpośrednio zaopatruje mieszkańców stolicy w świeże, lokalnie uprawiane warzywa, ale jest także miejscem spotkań, pełniącym funkcje edukacyjne i społeczne.

Sposób myślenia o mieście się zmienił, a „Studium uwarunkowań…” (dokument, na którym oparty jest plan zagospodarowania przestrzennego) nie przewidziało nowych wyzwań. Warto przeanalizować faktyczne potrzeby miasta, zamiast opierać się na nieaktualnych przesłankach. Trasa jest potrzebna – ale nie za wszelką cenę. Obecność gospodarstwa w obrębie miasta jest czymś niezwykłym – i niezwykle cennym – a sposób, w jaki ono funkcjonuje, dowodzi, że odpowiada na realne potrzeby jego mieszkańców. Rozwój Warszawy nie może odbywać się kosztem wyrywania z korzeniami jej historii i dziedzictwa.

Chcemy poszukać kompromisowego rozwiązania, które pozwoli zbudować planowaną od wielu lat trasę, jednocześnie umożliwiając dalsze funkcjonowanie rodziny. Wierzymy, że takie rozwiązanie istnieje.

JEŚLI CHCECIE PAŃSTWO NAS W TYM WESPRZEĆ, DO 14 MAJA JEST CZAS NA SKŁADANIE UWAG DO PROJEKTU PLANU.

Z rysunkami i tekstem projektu zapoznać można się tu (dotyczy nas „arkusz 2”, na tej samej stronie można też pobrać formularz „uwagi do projektu planu”):

https://bip.warszawa.pl/…/p…/mpzp_Trasy_MP_Modlinska-TOG.htm

*** INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA***
Dane nieruchomości podać należy zgodnie z wzorem załączonym przez nas w komentarzu pod tym postem (można też po prostu wydrukować załączoną przez nas wersję i samodzielnie wypełnić pozostałe pola).

* W części „propozycja wnioskodawcy” proponujemy wpisać: 
Obniżenie klasy Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej wraz ze zmianą klasy ul. Marywilskiej, zmniejszenie węzłów i poprowadzenie estakady Trasy Mostu Północnego tak, żeby możliwe było dalsze prowadzenie Gospodarstwa Ludwik Majlert (ul. Wyspiarska 45) wraz z działalnością edukacyjną i gastronomiczną.

* W części „przedstawienie problemu” proponujemy wpisać: 
Od lat 70. ubiegłego wieku, kiedy w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” po raz pierwszy pojawiła się koncepcja tworzenia Trasy Mostu Północnego, radykalnie zmieniło się myślenie o mieście, jego rozwoju i priorytetach. Konieczne wydaje się zaktualizowanie studium, wsparte analizami komunikacyjnymi. Przez 40 lat zdezaktualizowała się potrzeba tworzenia tak wielu i tak dużych dróg. Stawia się teraz na transport publiczny, a nie na zwiększanie przepustowości dróg wprowadzających ruch indywidualny z miejscowości podwarszawskich. Potrzebny jest kompromis pomiędzy rozwojem i rozbudową miasta a możliwością dalszego prowadzenia gospodarstwa przez rodzinę Majlertów, które – z niemal 150-letnią historią – jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

*** Mogą też Państwo wpisać własne uwagi, a wypełniony formularz wysłać pocztą na adres widoczny na formularzu (Biuro Architektury i Planowania…) albo zostawić w naszym sklepiku przy okazji wizyty w gospodarstwie.” – piszą gospodarze

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.