Ministerstwo: „rolnicy mają słuszne oczekiwania i żądania, aby ograniczyć nadmierny napływ towarów z Ukrainy”

W obliczu rosnącego niezadowolenia wśród rolników, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, wyraził zrozumienie dla ich postulatów dotyczących ograniczenia napływu towarów rolnych z Ukrainy oraz innych rynków pozaeuropejskich. Wypowiadając się na temat dzisiejszych protestów, minister zaznaczył, że oczekiwania rolników są słuszne, zwłaszcza w kontekście polskiego rynku, który doświadcza nadmiernego importu produktów rolnych.

Fot. Obraz wygenerowany przez DALL·E 3

Minister Siekierski od początku kadencji aktywnie uczestniczy w dialogu z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych, podkreślając, że jedynie konstruktywna wymiana zdań może przynieść skuteczne rozwiązania dla sektora rolnego. Zdaniem ministra, obecne protesty mają również na celu obronę interesów konsumentów, którzy ostatecznie ponoszą konsekwencje rynkowych nierówności.

Sytuacja w rolnictwie staje się coraz bardziej napięta w związku z wyższymi kosztami produkcji i jednoczesnym spadkiem cen skupu produktów rolnych. Szef resortu rolnictwa zauważa, że rolnicy, którzy już niedługo rozpoczną prace polowe, stają przed poważnym problemem braku środków finansowych na zakup niezbędnych nawozów i środków ochrony roślin.

Minister Siekierski wskazuje również na potrzebę przemyślanej modyfikacji polityki Zielonego Ładu. Choć intencje tej polityki są ekologiczne, to jednak w praktyce prowadzi ona do ograniczenia produkcji rolnej, co rodzi poważne obawy wśród rolników. Podkreśla on, że rolnicy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie w produkcji żywności, dbając przy tym o środowisko i dobrostan zwierząt.

Dzisiejsze protesty, choć mogą być uciążliwe dla reszty społeczeństwa, są postrzegane przez ministra jako szansa na wytłumaczenie i zwrócenie uwagi na trudną sytuację w sektorze rolnym. Ruch protestacyjny, który objął rolników w całej Europie, zdaniem ministra Siekierskiego, już zaczął wpływać na zmianę podejścia Komisji Europejskiej.

Zmiany w polityce rolnej są widoczne, jednak minister podkreśla, że polityka Zielonego Ładu wymaga głębszej analizy i gruntownej przebudowy, aby mogła służyć zarówno ekologii, jak i zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa. Minister wyraża nadzieję, że głos rolników zostanie usłyszany, a wdrażane reformy będą korzystne dla całego sektora rolnego.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]