Musisz to zrobić minimum 12 dni przed wypłatą albo pieniądze wrócą do ZUS! [10.07.2024]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał ważny komunikat dla wszystkich emerytów i osób otrzymujących świadczenia. W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych lub kont bankowych, ZUS zaleca zgłoszenie ich co najmniej 12 dni przed planowaną datą wypłaty emerytury. Niezastosowanie się do tego terminu może prowadzić do problemów z wypłatą świadczeń.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kluczowe informacje dla świadczeniobiorców

ZUS podkreśla, że terminowe zgłaszanie aktualizacji danych jest kluczowe dla sprawnego procesu wypłaty emerytur i innych świadczeń. Nieaktualne dane mogą spowodować, że pieniądze zostaną zwrócone do instytucji, co w efekcie opóźni ich otrzymanie przez uprawnionego.

Co zrobić, by uniknąć problemów?

  1. Aktualizacja Danych: Jeśli doszło do zmiany adresu zamieszkania, numeru konta bankowego lub innych istotnych informacji, należy jak najszybciej zaktualizować te dane w systemie ZUS.
  2. Zgłaszanie Zmian: Zmiany można zgłaszać osobiście w placówkach ZUS, jak również elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). To zapewnia, że informacje zostaną szybko przetworzone i zaktualizowane w systemie.
  3. Druk EZP: Zgłoszenie zmiany danych można zrealizować również za pomocą druku EZP, który jest dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej instytucji.

Dlaczego jest to tak ważne?

ZUS zwraca uwagę, że każda niezgłoszona zmiana może prowadzić do niepotrzebnych komplikacji, takich jak opóźnienia w dostępie do przysługujących środków. W przypadku emerytów, dla których świadczenia stanowią główne źródło utrzymania, każde opóźnienie może mieć poważne konsekwencje finansowe.

W obliczu narastającej liczby błędnych lub nieaktualnych zgłoszeń, ZUS wzywa wszystkich beneficjentów do sprawdzania i aktualizacji swoich danych. Prawidłowe i aktualne informacje to klucz do zapewnienia, że proces wypłaty świadczeń przebiega bez zakłóceń.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]