Nie wszyscy seniorzy wjada do SCT? Pilna interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich!

W Warszawie wprowadzono nowe regulacje dotyczące Strefy Czystego Transportu, które budzą kontrowersje i wątpliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazdy osób, które ukończyły 70 lat w roku 2023, zostały wyłączone z zakazu wjazdu do strefy. Jednak Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że takie rozwiązanie prowadzi do niejednolitego traktowania seniorów w zależności od daty ukończenia przez nich tego wieku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kwestia dotyczy interpretacji przepisu, który literalnie wyłącza z zakazu jedynie te osoby, które osiągnęły 70 lat w 2023 roku. To oznacza, że seniorzy, którzy przekroczą ten wiek w latach późniejszych, nadal podlegają zakazowi, co stawia ich w mniej korzystnej sytuacji prawnie i praktycznie. Problem ten wzbudził zainteresowanie RPO, który wystąpił do władz miasta o wyjaśnienia i potencjalne dostosowanie przepisów.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podkreśla, że wprowadzenie różnicowania uprawnień seniorów bez racjonalnego uzasadnienia może naruszać konstytucyjną zasadę równości. Zdaniem RPO, wszelkie odstępstwa w traktowaniu podobnych grup społecznych muszą być proporcjonalne i racjonalnie uzasadnione, co w tym przypadku budzi wątpliwości.

Rozwiązanie to miało na celu ułatwienie życia starszym mieszkańcom Warszawy, którzy rzadziej korzystają z samochodów i dla których wymiana pojazdu na nowszy model spełniający wysokie normy emisyjne mogłaby być uciążliwa. Niemniej jednak, brak spójności w przepisach sprawia, że część seniorów będzie zmuszona do dokonania takiej zmiany, podczas gdy inni korzystają z przywilejów.

Decyzja o wyłączeniu starszych mieszkańców stolicy z zakazu wjazdu do strefy czystego transportu, choć z założenia miała być pomocna, okazała się źródłem niejednoznaczności i niesprawiedliwości. W odpowiedzi na te obawy, Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje wyjaśnień i proponuje przemyślenie obowiązujących unormowań, tak aby były one bardziej spójne i sprawiedliwe dla wszystkich seniorów.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]