Niedługo koniec czasu zimowego i letniego? Projekt poparty przez sejmową komisję

W wielu kra­jach rozróżnie­nie na czas let­ni i zimowy znie­siono dawno temu. Ter­az Pol­s­ka ma do nich dołączyć. Sej­mowa komis­ja admin­is­tracji i spraw wewnętrznych jednogłośnie poparła pro­jekt PSL w tej spraw­ie.

Fot. Piotr Brichacek (Bri­ho) / Wikipedia

 

Czas let­ni i zimowy wprowad­zono z powodu oszczęd­noś­ci. Kiedy prąd był dro­gi, aby wydłużyć czas pra­cy przy świ­etle przestaw­iono wskazów­ki na zegarze o jed­ną godz­inę. Ter­az jed­nak ten zwyczaj stał się przeżytkiem.

Dlat­ego też sej­mowa komis­ja poparła pro­jekt PSL, aby od sty­cz­nia 2018 roku wprowadz­ić w Polsce jed­no­li­ty czas. To dopiero początek prac jed­nak jednogłośne popar­cie pomysłu ludow­ców jest zapowiedz­ią, iż, być może, wszys­tkie pozostałe ugrupowa­nia poli­ty­czne także go poprą.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.