Niemal 8000 złotych do zgarnięcia! Zobacz, czy Tobie należą się pieniądze! [10.07.2024]

Życie zawodowe potrafi być nieprzewidywalne, a plany urlopowe często ulegają zmianom. Co jednak, gdy kończy się nasza przygoda z danym pracodawcą, a na koncie wciąż widnieją niewykorzystane dni urlopowe? Okazuje się, że nie wszystko stracone – możesz liczyć na finansową rekompensatę sięgającą nawet 7800 złotych!

Fot. Shutterstock

Ekwiwalent urlopowy – co to takiego?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to forma rekompensaty finansowej, którą pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi w momencie zakończenia stosunku pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik z różnych przyczyn nie wykorzystał wszystkich przysługujących mu dni urlopowych.

Kiedy przysługuje ekwiwalent?

Prawo do ekwiwalentu mają pracownicy, których umowa o pracę wygasa lub zostaje rozwiązana, a na ich koncie pozostają niewykorzystane dni urlopowe. Warto pamiętać, że dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak i zaległego z poprzednich lat.

Jak oblicza się wysokość ekwiwalentu?

Kwota ekwiwalentu jest proporcjonalna do niewykorzystanych dni urlopu oraz wysokości wynagrodzenia pracownika. Dla przykładu, osoba zarabiająca 5000 zł brutto miesięcznie, która nie wykorzystała 26 dni urlopu, może liczyć na ekwiwalent w wysokości około 6000 zł brutto.

Czy warto czekać na ekwiwalent?

Choć perspektywa dodatkowej gotówki może być kusząca, eksperci zgodnie podkreślają, że regularne korzystanie z urlopu jest kluczowe dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego. Wypoczęty pracownik to wydajny pracownik, dlatego warto planować swój urlop z wyprzedzeniem i korzystać z niego na bieżąco.

Co zrobić, gdy pracodawca odmawia wypłaty ekwiwalentu?

W przypadku odmowy wypłaty ekwiwalentu lub wątpliwości co do jego wysokości, pracownik ma prawo zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Instytucja ta może przeprowadzić kontrolę u pracodawcy i pomóc w wyegzekwowaniu należnych świadczeń.

Pamiętaj, że Twój urlop to nie tylko prawo, ale i obowiązek – zarówno wobec siebie, jak i pracodawcy. Jednak jeśli z różnych przyczyn nie udało Ci się go wykorzystać, ekwiwalent pieniężny może stanowić miłą niespodziankę na zakończenie współpracy z dotychczasowym pracodawcą.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]