Nowe świadczenie w Polsce. Urzędy zalane wnioskami. Uzyskaj 3920 zł albo 712 zł

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje ustawa o świadczeniu wspierającym, wprowadzająca nowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jak się okazuje, chętnych do skorzystania z tego wsparcia nie brakuje. Urzędy wprost zalane są wnioskami o wypłatę świadczenia.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

„Mamy zatrzęsienie wniosków. Do WZON-ów wpłynęło ich już ponad 150 tys.” – potwierdza Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Tak duże zainteresowanie nową formą pomocy nie dziwi, biorąc pod uwagę jej atrakcyjność finansową. Świadczenie wspierające może wynieść nawet 3920 zł miesięcznie, a minimalna kwota to 712 zł.

Nowy instrument wsparcia skierowany jest bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. To właśnie oni mają decydować o tym, jak wykorzystać przyznane środki. Co ważne, świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów i innych form pomocy, z których korzysta osoba z niepełnosprawnością.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, trzeba uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o taką decyzję należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia zależy od przyznanej liczby punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej. Może ona wynosić od 40% do 220% tej kwoty.

Wprowadzenie świadczenia wspierającego to ważny krok w stronę poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niemu zyskują oni nie tylko dodatkowe środki finansowe, ale także większą autonomię i możliwość decydowania o swoich potrzebach. To szczególnie istotne dla tych, którzy do tej pory byli zależni od wsparcia opiekunów.

Ogromne zainteresowanie nowym świadczeniem pokazuje, jak bardzo potrzebne są tego typu rozwiązania. Osoby z niepełnosprawnościami często zmagają się z wykluczeniem społecznym i finansowym. Dodatkowe wsparcie może pomóc im w codziennym funkcjonowaniu i realizacji życiowych celów.

Warto pamiętać, że wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, automatycznie waloryzowana będzie także wysokość świadczenia wspierającego. To gwarancja, że wsparcie będzie dostosowywane do zmieniających się realiów ekonomicznych.

Rekordowa liczba wniosków o świadczenie wspierające to jasny sygnał, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują i chcą korzystać z pomocy państwa. Pozostaje mieć nadzieję, że urzędy sprawnie poradzą sobie z obsługą tego „zatrzęsienia” i szybko przyznają wsparcie tym, którzy na nie czekają. W końcu każdy zasługuje na godne i samodzielne życie, niezależnie od swojego stanu zdrowia czy stopnia niepełnosprawności.

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]