Od dziś ogromne utrudnienia w Warszawie. Zorganizowano komunikację zastępczą

W związku z organizacją imprezy sportowej na Stadionie PGE Narodowym w dniach 16.09.2023 r. (sobota) zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Fot. Warszawa w Pigułce

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIU 16.09.2023 r.

W związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Poniatowskiego na wysokości przystanku 2131 RONDO WASZYNGTONA 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego), przystanek ten ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje przystanek zastępczy 2131 RONDO WASZYNGTONA 51, zlokalizowany ok. 30 m przed podstawową lokalizacją. Charakter przystanku dla poszczególnych linii nie ulega zmianie.

Od godz. 14:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej (lub ewentualnego wyłączenia ruchu drogowego na moście Poniatowskiego) zmienia się charakter przystanków 2399 WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowych na stałe dla linii 146 i 147.

 

Od godz. 14:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu ul. Sokolą na odcinku Zamoście-Wybrzeże Szczecińskie (przy nasypie kolejowym) autobusy linii 102, 125, 146, 147 i 202 zostają skierowane na trasy objazdowe:

 

l. 102, 202 w obu kierunkach: PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA/GOCŁAWEK WSCH. – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 08;

 

l. 125 w obu kierunkach: MIĘDZYLESIE – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 08;

 

l. 146, 147 w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska): FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) – … – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola – … – DW. WSCHODNI (LUBELSKA).

Od godz. 14:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu ul. Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy linii 102, 125, 135, 146, 147 i 202 zostają skierowane na trasy objazdowe:

l. 102 202 w obu kierunkach: PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA/GOCŁAWEK WSCH. – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 08;

l. 125 w obu kierunkach: MIĘDZYLESIE – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) 08;

l. 135 w obu kierunkach: PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności – … – PL. HALLERA;

l. 146, 147 w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska): FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) – … – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego – … – DW. WSCHODNI (LUBELSKA); w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska): DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – … – FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA); w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska) w przypadku braku możliwości realizacji zawrotki w kierunku al. Zielenieckiej: DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – zawrotka na wys. ul. Brzeskiej – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – … – FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

Na ok. 15 min przed zakończeniem imprezy, planowanym na godz. 21:30 (godzina i decyzja o wprowadzeniu etapu zależna od Policji i może ulec zmianie), może nastąpić zamknięcie dla ruchu ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego:

· całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona.

W przypadku zamknięcia dla ruchu ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 oraz autobusy linii 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

TRAMWAJE

l. 7 w obu kierunkach: P+R AL.KRAKOWSKA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

l. 9 po stronie Ochoty: P+R AL.KRAKOWSKA – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płd.: GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO (bez postoju); UWAGA – bez kursów skróconych do krańca WIATRACZNA.

l. 22 po stronie Ochoty: PIASKI – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płd.: WIATRACZNA – … – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZN.

l. 24 po stronie Ochoty: NOWE BEMOWO – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płd.: GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO (bez postoju).

TRAMWAJE

 

l. 7 w obu kierunkach: P+R AL.KRAKOWSKA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA.

 

l. 9 po stronie Ochoty: P+R AL.KRAKOWSKA – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płd.: GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO (bez postoju); UWAGA – bez kursów skróconych do krańca WIATRACZNA.

 

l. 22 po stronie Ochoty: PIASKI – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płd.: WIATRACZNA – … – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZN.

l. 24 po stronie Ochoty: NOWE BEMOWO – … – Al. Jerozolimskie – PL. STARYNKIEWICZA (bez postoju); po stronie Pragi Płd.: GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO (bez postoju).

AUTOBUSY

l. 111 w obu kierunkach: GOCŁAW – … – Międzynarodowa – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – … – ESPERANTO.

l. 117 w obu kierunkach: GOCŁAW – … – Paryska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – … – DW. CENTRALNY.

l. 146, 147 w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska): FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) – … – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego – … – DW. WSCHODNI (LUBELSKA); w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska): DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – … – FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA); W przypadku braku możliwości realizacji zawrotki w kierunku al. Zielenieckiej: DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – zawrotka na wys. ul. Brzeskiej – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – … – FALENICA/STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA).

l. 158 521 N24 w obu kierunkach: WITOLIN/FALENICA/PKP MOKRY ŁUG – … – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – … – CH REDUTA/SZCZĘŚLIWICE/DW. CENTRALN.

l. 166 w obu kierunkach: PL. HALLERA – … – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna – … – OS. KABAT.

l. 507, N22, N72 w obu kierunkach: GOCŁAW/ALEKSANDRÓW/KARCZEW (STARE MIASTO) – … – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – … – DW. CENTRALN.

Na trasach objazdowych wszystkich linii obowiązują przystanki: pierwsze napotkane jako stałe, pozostałe – jako warunkowe, oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag, dotyczących funkcjonowania przystanków.

Od ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

Uruchomiony zostanie przystanek 2138 ADAMPOLSKA 51, zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50m za skrzyżowaniem z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców, obowiązujący jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje, tj. 123, 158, 509, 521, N24 i Z-9.

Dla linii przyspieszonych zostają uruchomione jako stałe przystanki: · 2138 ADAMPOLSKA 01 dla linii 521; · 7033 KRUCZA 01 i 02 dla linii 507 i 521;· 4052 PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 dla linii 504, 517 i 521.

Przystanek 2138 ADAMPOLSKA 02 będzie obowiązywał jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz linii zastępczej za tramwaje, tj. 158, 521, N24 i Z-9.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Al. Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z-9 kursująca na trasie:

l. Z-9 w obu kierunkach: PL ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03 (bez postoju).

Uruchomienie komunikacji rozwozowej po zakończeniu imprezy

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 138 i 509.

l. 138 w kierunku Bokserska: RONDO WASZYNGTONA 03 – rondo Waszyngtona – … – BOKSERSKA

l. 509 w kierunku Winnica: RONDO WASZYNGTONA 04 – al. Zieleniecka – … – WINNICA; w kierunku Gocław: RONDO WASZYNGTONA 03 – rondo Waszyngtona – … – GOCŁAW

METRO

Od godz. 20:00 Metro Warszawskie na linii metra M2 zapewni 5 pociągów rezerwowych wg poniższych dyspozycji:

· 3 pociągi na stacji TROCKA (w kierunku BEMOWO);

· 2 pociągi na stacji DWORZEC WILEŃSKI (w kierunku BEMOWO).

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 26 oraz 9 na trasie zmienionej GOCŁAWEK – RATUSZOWA-ZOO

l. 9 w obu kierunkach: GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO (bez postoju)

l. 26 w kierunku PKP Wola (Wolska): AL. ZIELENIECKA 05 – Targowa – … – PKP WOLA (WOLSKA)

 

 

Niezależny portal Warszawa w Pigułce. Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]
Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]