Od jutra kontrolerzy ruszą do pracy. Grożą wysokie kary!

Kontrolerzy Poczty Polskiej już jutro mogą zapukać do naszych drzwi. Chodzi o kontrolę płacenia abonament RTV. Opłata za radioodbiornik to 8,70 zł miesięcznie, a opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny to 27,30 zł miesięcznie. Czy musi my ich wpuścić do domu czy mieszkania? Czy mogą wejść bez naszej zgody?

Kontrolerów możesz wpuścić do środka, ale nie masz takiego obowiązku. Przepisy stanowią bowiem, że obywatel „powinien” wpuścić kontrolerów. Kluczowe jest tu właśnie słowo „powinien”, a nie „ma obowiązek”. Nie ulega jednak wątpliwości, że z prawa wynika również, że abonament płacić powinien każdy, kto ma radio, telewizor lub obydwa te urządzenia.

Co zrobić, gdy kontroler chce wejść, a my nie wyrażamy na to zgody?

Trzeba po prostu odmówić.

Do 25 stycznia 2023 r. opłacając abonament za cały rok z góry otrzymujemy 10 proc. zniżki. Wówczas opłata roczna wyniesie:

  • za odbiornik radiofoniczny – 94,00 zł;
  • za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny – 294,90 zł.

Nie wszyscy jednak muszą płacić.

Całkowite zwolnienie z opłat abonamentowych dotyczy osób:

  • które ukończyły 75 rok życia;
  • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;
  • zaliczonych do I grupy inwalidzkiej;
  • weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]