Odcinek POW jeszcze nie oddany do użytku, a już trzeba wymienić nawierzchnię

Na ursynowskim odcinku S2 Południowej Obwodnicy Warszawy trwają testy i odbiory poszczególnych asortymentów robót. Sprawdzamy wraz z Inspektorami Nadzoru czy zrealizowane prace w tunelu jak i poza nim spełniają wymagania wskazane w warunkach kontraktu. Jeśli wykonane roboty nie spełniają norm, określonych w tak zwanych warunkach wykonania robót budowlanych, wtedy polecamy wykonawcy pilne doprowadzenie ich do określonego standardu. W trakcie odbiorów wykryliśmy nieprawidłowości w nawierzchni betonowej ułożonej poza tunelem. To 400-metrowy odcinek lewego i środkowego pasa ruchu jednej jezdni trasy głównej po wschodniej stronie węzła Ursynów.

Fot. GDDKiA

Jakość to nasz priorytet

Na każdym etapie prowadzenia robót, jak i w całym okresie gwarancyjnym oraz późniejszego użytkowania prowadzimy badania kontrolne. Naszym obowiązkiem jest reagowanie i egzekwowanie od wykonawców odpowiedniej jakości wykonanych robót. Nasze laboratorium badając właściwości ułożonej nawierzchni betonowej wykryło nieprawidłowości. Są one zlokalizowane na ok. 400-metrowym odcinku lewego i środkowego pasa ruchu, na jednej jezdni pomiędzy zjazdem z trasy S2 na ul. Branickiego i wjazdem do tunelu. Nieprawidłowości dotyczą braku wymaganej mrozoodporności nawierzchni w badaniu z udziałem soli odladzających.

Nawierzchnia musi spełniać standardy

Niezwłocznie poleciliśmy wykonawcy pilne usunięcie wadliwej nawierzchni i ponowne jej ułożenie w wymaganym standardzie. Wykonane zostały dodatkowe badania potwierdzające niespełnienie wymagań. Wykonawca opracował program naprawczy dotyczący rozebrania fragmentu nawierzchni i przystąpił do prac przygotowawczych. Do 19 września zakończona zostanie rozbiórka, a ułożenie nowej wraz z odtworzeniem pozostałych elementów, zajmie około tygodnia. Wszystkie koszty związane z naprawą pokryje wykonawca. Egzekwowanie przez nas odpowiedniej jakości podczas budowy dróg, przekłada się bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo ich późniejszych użytkowników.

Badania mrozoodporności betonu w obecności soli odladzających

Sprawdzenie odporności na cykliczne oddziaływanie dodatniej i ujemnej temperatury w obecności soli przeciwoblodzeniowych stosowanych do zimowego utrzymania dróg jest jednym z podstawowych badań wykonywanych dla betonu nawierzchniowego. Badanie takie pozwala ocenić, czy nawierzchnia zachowa wymaganą trwałość w niekorzystnych warunków na jakie będzie narażona w okresach zimowych. Szkodliwe działanie mrozu i środków odladzających powoduje degradację nawierzchni poprzez jej powierzchniowe złuszczanie – odspajanie zaczynu cementowego i kruszywa.

Badanie długoterminowe – miarodajny wynik po trzech miesiącach

Badanie mrozoodporności jest badaniem długoterminowym, ponieważ wliczając konieczny czas dojrzewania betonu, wynik uzyskujemy po trzech miesiącach od pobrania próbek. Metoda polega na zasymulowaniu warunków w jakich będzie funkcjonowała nawierzchnia w warunkach eksploatacyjnych. W tym celu na powierzchnię próbek, które wcześniej są odpowiednio przygotowywane do badań, nalewa się 3-procentowy roztwór chlorku sodu. Tak przygotowane próbki betonu poddaje się 56 cyklom naprzemiennego zamrażania i rozmrażania w specjalnej komorze. Podczas takiej próby, temperatury, cykle zamrażania oraz rozmrażania są ściśle monitorowane i sprawdzane. Wynik otrzymujemy poprzez określenie ubytku masy badanych próbek i na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy beton posiada odpowiednią kategorię odporności na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających. Metoda badań została opracowana w Szwecji i obecnie stosuje się ją w wielu krajach europejskich.

Dokładany opis badań znajduje się w normie PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07.

Kiedy kierowcy pojadą tunelem?

Stawiamy na bezpieczeństwo i jakość, dlatego w pierwszej kolejności pozytywnie muszą się zakończyć wszystkie testy i odbiory. Przed nami jeszcze kontrola Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkownie. To również złożona procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić obszerną dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Dopiero ten dokument daje nam możliwość oddania do ruchu trasy S2 wraz z tunelem pod Ursynowem. Zakładamy, że stanie się to jesienią tego roku.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.
c