Personel odszedł z domu pomocy społecznej, bo pacjenci mają koronawirusa. Jest decyzja wojewody

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy ulicy Bobrowieckiej 9 personel medyczny tej placówki zostawił pacjentów i opuścił zakład. Część pacjentów jest tam zarażona koronawirusem. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł powiadomił o tej sytuacji prokuraturę. Jak mówi wojewoda personel medyczny opuszczając placówkę naraził pacjentów na niebezpieczeństwo.

Fot. Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Mazowiecki, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poleca właściwym organom jednostek samorządu terytorialnego z dniem 11 kwietnia 2020 r. podjąć działania zapewniające natychmiastowe wsparcie Domów Pomocy Społecznej.

Natychmiastowym wsparciem objęte zostaną Domy Pomocy Społecznej, w których w ramach pracy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego występują problemy kadrowe ze sprawowaniem opieki nad mieszkańcami, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, w tym m.in. z placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, oraz środowiskowych domów samopomocy. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Powyższe polecenia wydane są zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


Uwaga! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując treści i grafikę z naszej strony akceptujesz warunki umowy licencyjnej.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.