Rada Europejska nie uznaje rosyjskiej aneksji terytoriów Ukrainy

Członkowie Rady Europejskiej wydali oświadczenie w sprawie aneksji przez Rosję obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Wspólnota zdecydowanie odrzuca i jednoznacznie potępia bezprawne działania Rosji i uznaje je za nieważne. Rada Europejska wezwała także inne państwa i organizacje międzynarodowe do jednoznacznego odrzucenia tej nielegalnej aneksji. Jednocześnie UE wyraża zdecydowane poparcie dla Ukrainy i zapowiada podjęcie dalszych sankcji. Polska jest zdeterminowana do dalszej współpracy w tym zakresie. Popieramy niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

Oświadczenie członków Rady Europejskiej

Stanowczo odrzucamy i jednogłośnie potępiamy nielegalną aneksję przez Rosję ukraińskich regionów Donieckiego, Ługańskiego, Zaporoskiego i Chersońskiego. Rosja stwarza zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa, celowo podważając oparty na zasadach porządek międzynarodowy i rażąco naruszając prawa podstawowe Ukrainy do niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej, stanowiące kardynalne zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych i prawie międzynarodowym.

Nie uznajemy i nigdy nie uznamy nielegalnych „referendów”, ani też ich sfałszowanych i bezprawnych rezultatów, wykorzystanych przez Rosję jako pretekst do dalszego pogwałcenia niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Nigdy nie uznamy tej bezprawnej aneksji. Decyzje te są nieważne i nie mogą wywoływać żadnych skutków prawnych. Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina. Wzywamy wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do jednogłośnego odrzucenia tej nielegalnej aneksji.

W obliczu rosyjskiej agresji, jak również obecnej eskalacji konfliktu ze strony Moskwy, Unia Europejska zdecydowanie wspiera Ukrainę i jej społeczeństwo. Jesteśmy niezachwiani w naszym poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Ukraina korzysta ze swojego słusznego prawa do obrony przed rosyjską agresją, aby odzyskać pełną kontrolę nad swoim terytorium. Ma prawo do wyzwolenia zajętych terytoriów w swoich międzynarodowo uznanych granicach. Groźby nuklearne Kremla, mobilizacja wojskowa i strategia dążenia do fałszywego przedstawiania terytorium Ukrainy jako rosyjskiego, połączona z twierdzeniami, że wojna może teraz toczyć się na terytorium Rosji, nie wpłynie na nasze decyzje.

Wzmocnimy nasze restrykcje służące przeciwdziałaniu nielegalnym posunięciom ze strony Rosji. Stworzą one dodatkową formę nacisku na Rosję, aby zakończyła swoje agresywne działania wojenne.

Ponownie podkreślamy, że Unia Europejska niezachwianie stoi przy Ukrainie i nadal będzie udzielać jej silnego wsparcia gospodarczego, wojskowego, socjalnego i finansowego, dopóki będzie ono potrzebne.

W obliczu rosyjskiej agresji, jak również obecnej eskalacji konfliktu ze strony Moskwy, Polska i cała Unia Europejska zdecydowanie wspierają Ukrainę i jej społeczeństwo. Nie uznajemy i nigdy nie uznamy nielegalnych „referendów”, ani też ich sfałszowanych i bezprawnych rezultatów, wykorzystanych przez Rosję jako pretekst do dalszego pogwałcenia niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a tym bardziej nigdy nie uznamy bezprawnej aneksji ukraińskich terytoriów. Wzywamy wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do jednogłośnego odrzucenia tej nielegalnej aneksji. Ukraina ma prawo do wyzwolenia zajętych terytoriów w swoich międzynarodowo uznanych granicach i żadne groźby nuklearne Kremla nie wpłyną na nasze decyzje i poparcie ukraińskiego prawa do samoobrony! Dziś cała Europa i NATO mówią jednym głosem – NIE dla imperialnych aneksji Rosji! Nie damy się zastraszyć, a kolejne nielegalne w świetle prawa międzynarodowego i humanitarnego działania reżimu Putina spotkają się z naszą stanowczą, zdecydowaną reakcją” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Copyright © 2016-2019 warszawawpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.