Rewolucja w świadczeniach! 2500 zł dodatku zamiast podwyżki dla wybranej grupy osób

Osoby niepełnosprawne, które liczyły na znaczący wzrost renty socjalnej do poziomu płacy minimalnej, mogą być zaskoczone najnowszymi planami rządu. Zamiast bezpośredniej podwyżki świadczenia, pojawia się nowy dodatek w wysokości około 2500 zł miesięcznie. Kto będzie mógł liczyć na to wsparcie?

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Nowa Propozycja na Horyzoncie

Podczas prac podkomisji stałej ds. osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego, posłanka KO Iwona Kozłowska przedstawiła przełomową propozycję. W ramach poprawek do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, zasugerowała wprowadzenie nowego dodatku, który miałby przysługiwać osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Kwota tego świadczenia wynosiłaby różnicę między minimalnym wynagrodzeniem na koniec 2024 roku a najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co obecnie daje około 2500 zł miesięcznie.

Poparcie i Plany Rządu

Propozycja spotkała się z aprobatą wiceministra rodziny i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, Łukasza Krasonia. Zapowiedział on jednoczesne prace nad dodatkową ustawą, która poszerzyłaby krąg osób uprawnionych do nowego dodatku, obejmując również osoby otrzymujące inne rodzaje rent, pod warunkiem orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Mechanizmy Waloryzacji

Co istotne, coroczna waloryzacja renty socjalnej będzie skutkowała proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty nowego dodatku, tak aby suma świadczeń nie przekroczyła poziomu minimalnego wynagrodzenia ustalonego na koniec 2024 roku. Przewodnicząca podkomisji, Joanna Frydrych, zapowiedziała dalsze prace nad mechanizmami waloryzacji dodatku w kolejnych latach.

Kontekst Finansowy i Terminy

Warto podkreślić, że ewentualna podwyżka renty socjalnej pociągnęłaby za sobą automatyczny wzrost innego świadczenia – wsparcia dla osób niepełnosprawnych, którego wypłaty rozpoczęły się w 2024 roku. Jego wysokość, zależna od kwoty renty socjalnej, mogłaby sięgnąć nawet 9460 zł miesięcznie w przypadku najwyższego poziomu potrzeby wsparcia.

Ostatecznie, podkomisja przegłosowała poprawkę przesuwającą wejście w życie nowych przepisów na 1 stycznia 2025 roku, dając rządowi czas na dopracowanie szczegółów nowego dodatku i zabezpieczenie środków na jego wypłatę.

Choć nadzieje na podwyżkę renty socjalnej do poziomu płacy minimalnej mogą być obecnie rozwiane, wprowadzenie nowego dodatku w wysokości 2500 zł może okazać się istotnym wsparciem dla wielu osób zmagających się z niepełnosprawnością i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Pozostaje mieć nadzieję, że finalne prace nad kształtem tej regulacji przyniosą oczekiwane rezultaty i realnie poprawią sytuację materialną tej grupy obywateli, która jak mało kto zasługuje na godne warunki życia i wsparcie ze strony państwa.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: [email protected]