Rozbój w biały dzień. Dotkliwie okradł i pobił 20-latka w pobliżu wejścia do metra

Moko­tows­cy polic­jan­ci zatrzy­mali mężczyznę pode­jrzanego o rozbój. Z relacji pokrzy­wd­zonego wyni­ka, że został on napad­nię­ty przez 20-lat­ka, który go zaatakował, pobił, a następ­nie zabrał mu tele­fon komórkowy. Za to przestępst­wo Maciejowi P. grozi ter­az do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Fot. KSP

 

Do zdarzenia doszło około godziny 20:00 w pobliżu stacji metra. Jak wyni­ka z relacji napad­niętego mężczyzny po odprowadze­niu kole­gi wracał do domu. Idąc chod­nikiem zauważył siedzącego na murku młodego chłopa­ka. Po chwili oso­ba ta ruszyła za pokrzy­wd­zonym i nagle bez jakiegokol­wiek powodu kilka­krot­nie uderzyła go pięś­cią w tył głowy.

Pokrzy­wd­zony upadł na chod­nik, a napast­nik zaczął go kopać po całym ciele. 20-latek zabrał pokrzy­wd­zone­mu tele­fon i uciekł, a świad­kowie zdarzenia powiadomili Policję oraz pogo­towie ratunkowe.

Dzię­ki wnikli­wej anal­izie zebranych infor­ma­cji oraz pra­cy oper­a­cyjnej polic­jan­ci z moko­towskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko życiu i zdrow­iu ustalili dane per­son­alne i zatrzy­mali osobę pode­jrze­waną o to przestępst­wo.

Maciej P. usłyszał zarzut rozbo­ju i został obję­ty pol­i­cyjnym dozorem. Za ten czyn 20-latkowi może ter­az groz­ić do 12 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.