Dzień dobry Warszawo, tym razem weekendowo! Jest sobota, 28 lutego, ostatni dzień tego miesiąca. 28 lutego 1793 roku nastąpił II rozbiór Polski: wojska pruskie zajęły Częstochowę i Nową Częstochowę,