Hale Mirowskie znajdują się na pl. Mirowskim 1. Stąd ich potoczna nazwa. Tak naprawdę nazywają się Hallami Targowymi (przez dwa „l). Wybudowano je jeszcze przed wojną w 1901