Bank Gospodarstwa Krajowego, państwowy bank rozwoju – został utworzony rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 maja 1924 r. na drodze fuzji: Państwowego Banku Odbudowy, Polskiego Banku Krajowego i Zakładu