Uroczystości związane z 71. rocznicą Powstania Warszawskiego będą odbywać od 30 lipca do 5 sierpnia. Część z nich będzie wiązała się z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu samochodów.