Katastrofa samolotu IŁ-62 do której doszło 9 maja 1987 roku była drugą największą i najgłośniejszą katastrofą polskiego lotnictwa cywilnego. Do pierwszej doszło 7 lat wcześniej, a jedną z