Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało notę Ambasadzie Rosyjskiej w której informuje, że Nocne Wilki nie mają pozwolenia na wjazd do Polski. „24 kwietnia 2015 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej