Elżbieta Bieńkowska jest obecnie komisarzem Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowisko to objęła 1 listopada 2014 roku. Słowa, które