Rozpoczęła się poświąteczna zbiórka choinek. Dzięki akcji „Ciepło z natury”, prowadzonej przez m.st. Warszawę oraz PGNiG TERMIKA iglaste drzewka mają szansę powrócić do mieszkań warszawiaków w formie „zielonej”