W weekend zamknięto dwa odcinki bocznych jezdni Trasy AK. W porannym szczycie Bielany były całkowicie sparaliżowane. Zakorkowane były m.in Chomiczówka, Piaski, Conrada i Broniewskiego. Marymoncka jest rozkopana, a