Piotr Weldon, nasz czytelnik i znajomy przewodnik udostępnił nam zdjęcia Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego. Otóż jak widać na poniższym zdjęciu miasto dołożyło się do renowacji pomników i prac konserwatorskich. Chwała