Nie milkną echa po odkryciu przez archeologów znalezisk w okres XVII wieku, a już mamy następne informacje! Archeolodzy odkryli właśnie działa, które służyły do obrony Warszawy przed Szwedami