Wczoraj, niedaleko Zamku Królewskiego odbyła się manifestacja Ruchu Suwerenności Narodu Polskiego zorganizowana przez Sławomira Zakrzewskiego. Uczestnicy opowiadali się przeciw angażowaniu Polski w sprawy wojny na wschodzie Ukrainy. Zdaniem