Fundacja Schumana oceniła Warszawę na 54,9 pkt. na 100 możliwych w rankingu miast uczących się, czyli takich które mają duży wpływ na naukę, środowisko czy infrastrukturę.