Minął rok od otwarcia II linii metra. Budowa centralnego odcinka trwała cztery lata. Średnio w dni powszednie przewozi on ponad 110 tys. pasażerów czyli tyle, ile wg. wstępnych prognoz