Wykonawca remontu Trasy AK zapowiada kolejne zmiany na węźle Modlińska związane z układaniem nowych krawężników i budową estakady z mostu na ul. Modlińską.